Опис за производот

– Нова приколка;
– Конструкција со церада + царинска сајла;
– Се отвара задна страница;
– Се отвара страница од шоферска страна;
– Габаритно осветлување;
– Предно тркалце;
*За овој модел можете да си купите додатна опрема (accesories), на пример: затегачи, заштитна брава од кражба, кутија за алат, резервно тркало и сл.
*Намена: за транспорт на моторнивозила.