Упатство за начин на плаќање

Плаќањето за производите на ДППУ Метфил Дооел купени преку веб-страницата www.prikolki.mk може да се изврши на еден од подолу наведените начини:
– Плаќање во готово или платежна картичка во продажно место
– Плаќање со банкарски налог

Плаќање со банкарски налог

Плаќањето со Банкарски налог може да се изврши од страна на Физичко или правно лице од сите Банки регистрирани на територија на Република Македонија со соодветен налог за трансфер нa средства по извршената електронска нарачка. Трансферот на средства може да се изврши на следниот начин:

1. Уплатете ја потребната сума за избраниот производ преку уплатница, за да можеме да Ви го резервираме производот до пред да биде подигнат или доставен.

2. Информации за пополнување на уплатница:

3. Испратете ни е-пошта на kontakt@prikolki.mk со следните информации:

– име на уплаќачот,
– сумата која сте ја уплатиле,
– датум на уплата,
– назив на производот или линк од нашата веб-страница,
– скенирана или сликана со фотоапарат/телефон уплатница.

Напомена: Уплатените пари не стигинуваат веднаш на нашата сметка, на пример: доколку уплатите наутро парите ќе стигнат после 16:00 часот.

4. По извршеното плаќање од страна на купувачот вработениот оператор за контрола и потврда на извршена трансакција е должен да ја провери веродостојноста на податоците и износот на извршената уплата со Банкарскиот налог.

Со почит,
Тимот на prikolki.mk