Сите приколки коишто се до 750 кг спаѓаат во групата на О1 категорија и имаат доживотна регистрација. За да може сопственикот да ја вози приколката потребно е да има Б категорија. Приколките коишто се до 750 кг или во групата на О1 категорија добиваат трета таблица и може исклучиво да ја влече она моторно возило за кое се бара трета таблица. Но, од друга страна приколките од овој тип на категорија не е потребно да се регистрираат секоја година и да купувате нов зелен картон, бидејќи си важи од влечното моторното возило.

 • S-BOX

  Димензии: 371 × 177 × 21 cm
 • Basic 350 PVC

  Димензии: 140 × 108 × 26.5 cm
  540 
 • Opti

  Димензии: 202 × 108 × 35 cm
  595 745 
 • Basic 550

  Димензии: 155 × 108 × 35 cm
  645 
 • Pondus 1

  Димензии: 205 × 112 × 32 cm
  495 715 
 • Pondus 2

  Димензии: 236 × 125 × 32 cm
  580 840 
 • Basic ZN

  Димензии: 202 × 108 × 35 cm
  745 895 
 • Tractus Kiper

  Димензии: 205 × 140 × 35 cm
  695 950