Сите приколки коишто се до 750 кг спаѓаат во групата на О1 категорија и имаат доживотна регистрација. За да може сопственикот да ја вози приколката потребно е да има Б категорија. Приколките коишто се до 750 кг или во групата на О1 категорија добиваат трета таблица и може исклучиво да ја влече она моторно возило за кое се бара трета таблица. Но, од друга страна приколките од овој тип на категорија не е потребно да се регистрираат секоја година и да купувате нов зелен картон, бидејќи си важи од влечното моторното возило.

 • Basic 350 PVC

  Димензии: 140 × 108 × 26.5 cm
  640 
 • Basic 550

  Димензии: 155 × 108 × 35 cm
  745 
 • REX

  Димензии: 251 × 128 × 35 cm
  1,550 1,870 
 • Blue Man

  Димензии: 202 × 108 × 55 cm
  1,750 
 • C-750/F5

  2,980 
 • Pondus 1

  Димензии: 205 × 112 × 32 cm
  550 770 
 • Pondus 2

  Димензии: 236 × 125 × 32 cm
  650 910 
 • Tractus

  Димензии: 263 × 125 × 35 cm
  850 1,130