Транспортирајте АТВ, четвороцикли или мотокултиватори со приколка изработена од ладно поцинкован челик, што резултира со високо ниво на отпорност од корозија. Сите приколките се изработени за различни типови на возила со компоненти од познати реномирани компании: KNOTT и AL-KO.

 • Solidus 2

  Димензии: 263 × 150 × 35 cm
  1,350 1,740 
 • Solidus 1

  Димензии: 263 × 125 × 35 cm
  1,250 1,460 
 • Magicus

  Димензии: 300 × 150 × 35 cm
  1,550 1,920 
 • MUT Тrailer

  Димензии: 301 × 128 × 35 cm
  1,650 
 • STM за мотори

  Димензии: 251 × 153 cm
  1,650 
 • REX

  Димензии: 251 × 128 × 35 cm
  1,550 1,870 
 • Solidus 3

  Димензии: 330 × 150 × 35 cm
  1,550 2,030 
 • Solidus 4

  Димензии: N/A
  1,490 2,100