Почетна>Приколки>Платформа

Една платформа многу можности. Транспортирајте секаков вид на прозиводи и во секоја пригода со приколка изработена од ладно поцинкован челик, што резултира со високо ниво на отпорност од корозија. Овој тип на приколка може да се користи за транспорт на габаритна стока, пчеларски сандуци, стакло, градинарски производи, градежни материјали и сл. Сите приколки се изработени за различни типови на возила со компоненти од познати реномирани компании: KNOTT и AL-KO.