Опис за производот

Адаптер 7/13 од брендот Rydwan. Овој адаптер служи за приклучок на струја доколку на влечното возило приклучокот е со 7 пина, а приколката со 13 пина.

Боја: црна

Материјал: тврда пластика