Опис за производот

Адаптер 13/7 од брендот Rydwan. Овој адаптер служи за приклучок на струја доколку на влечното возило приклучокот е со 13 пина, а приколката со 7 пина.

Боја: црна

Материјал: тврда пластика