Опис за производот

Алуминско платно 200 X 100cm и со дебелина 2-3mm тежината е 12kg со рапава површина (бродско). Ова платно е идеално за покривање на средишниот дел на автотранспортер приколките и за автотранспортер (шлеп) камиони. Но, сепак може да се употребува и за други намени.Материјал: алуминум