Опис за производот

Алуминско платно 250 X 125 cm и со дебелина 3-4mm тежината е 27kg со рапава површина (бродско). Ова платно е идеално за покривање на средишниот дел на автотранспортер приколките и за автотранспортер (шлеп) камиони. Но, сепак може да се употребува и за други намени.

Материјал: алуминум