Опис за производот

Поцинковано платно со 4 дупки за автотранспортер/шлеп приколки, камиончиња и за друга намена. Платната се произведени во Германија.

Димензии: 2000 mm x 500 mm x 3 mm

Тежина: 19 kg

Материјал: поцинкован челик

Земја на производство: Германија