Опис за производот

Сигурносен затегнувачки каиш за притегнување од брендот Rydwan. Овој каиш е со 1.000 дан и е во должина од 4 метри. Тој се притегнува со крскалка, а е наменет за автошлеп приколки и друг товар. Ви овозможува за подобро и побезбедно притегнување на вашиот товар на приколката .

Дозволено оптоварување на ременот: 1.000 daN (1.000 kg)

Должина на ременот: 4 m
Должина на тензија: 0,3 m
Ширина на ременот: 50 mm
Одобрение: EN / 12195-2
Боја: црна, розева и сина