Опис за производот

Церада за Pondus приколка од брендот Faro. Церадите се изработени од високо квалитетни материјали и со врвна технологија.

Димезии: 235 x 125 cm