Компанијата FARO TRAILERS се занимава со производство и продажба на приколки за комерцијална употреба од О1 и О2 категорија. Фирмата во последните неколку години се има значајно развиено и го има проширено својот асортиман, кој им нуди висок квалитет на материјалите и детална изработка на приколките, при што им овозможува FARO приколките да се разликуваат од другите производители.