Приколки

Т О В А Р Н И   П Р И К О Л К И

|  Модел  |  Димензија на товарен простор  |  Бруто носивост  |  Цена  |

Stema mini 350  |  140 x 108 x 26.5 цм  |  350 кг  |  540 Евра со ДДВ
Stema Basic 550  |  155 x 108 x 34.5 цм  |  550 кг  |  645 Евра со ДДВ
Stema Opti 750  |  202 x 108 x 34.5 цм  |  750 кг  |  595 Евра со ДДВ
Stema Basic 750  |  202 x 108 x 34.5 цм  |  750 кг  |  745 Евра со ДДВ
Stema Opti + Церада |  202 x 108 x 115 цм  |  750 кг  |  745 Евра со ДДВ
Stema Basic + Церада  |  202 x 108 x 115 цм  |  750 кг  |  895 Евра со ДДВ
Stema Basic LB 210 |  210 x 128 x 34.5 цм  |  750 кг  |  990 Евра со ДДВ
Stema Basic LB 250  |  251 x 128 x 34.5 цм  |  750 кг  |  1.090 Евра со ДДВ
Stema REX  |  251 x 128 x 34.5 цм  |  750 кг  |  1.390 Евра со ДДВ
Stema MUT  |  313 x 128 x 34.5 цм  |  750 кг  |  1.490 Евра со ДДВ
Stema SHP  |  251 x 153 x 34.5 цм  |  750 кг  |  1.650 Евра со ДДВ
Приколки над 3501 кг.
Приколки од 751кг. до 3.500 кг.
Приколки од 350 кг. до 750 кг.
 Локација
 
Контакт информации

Адреса: Штипски пат б.б, Кочани

Телефон: +389 (0)33 297 348

Мобилен: +389 (0)78 201 949

Е-маил: info@prikolki.mk

 
Социјални Мрежи

Facebook

Pazar3

Reklama5

Stema.de